M. Jan Hus : život a učení. Díl 1, Život a dílo. Část 2.

Novotný, Václav
Nákladem Jana Laichtera, . 552 s.; 503 s.; 2 sv
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; Kniha 46