M. Jan Hus : život a učení. Díl I, Život a dílo.

Novotný, Václav
Nákladem Jana Laichtera, 1919. 503 s.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 46