M. Jan Hus : život a učení. Díl 2, Učení.

Kybal, Vlastimil
Nákladem Jana Laichtera, 1926. 514 s.