M. Jan Hus : život a učení. Díl 1, Život a dílo.

Novotný, Václav
Jan Laichter, 1919. 2 sv
Edice: Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 46