M. Jan Hus : život a učení. Díl 1, Život a dílo. Část 2.

Novotný, Václav
1921.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; Kniha 46/2