Lyrická premie Spolku Máje na rok 1910.

Máj, 1910. 51, 1 s.