Ľudové plastiky.

Kovačevičová, Soňa; Schreiber, Bedřich
1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971. 103 s., ca 120 s. obr. příl