Loupežník Babinský : román.

Votočková-Lauermannová, Olga
O. Votočková-Lauermannová, 1930. 259 s.