Louka ohňů.

Pánek, Jiří
V jazyce českém vyd. 2. Naše vojsko, 2010. 299 s.