Loterie hrst naděje a pytel nejistoty, nebo-li, Co jest loterie? - Máme-li v ní sázeti? - Jakého štěstí můžeme se z hry té nadíti?.

Rudová, Josefka
J. Rudová-Machotková, 1863. 74, ii s., [2] složené l. příl