Lohovecké děti.

Sojková, Kamila; il. Fridrichová, Věra
3. vyd., v Bloku 2. vyd. Blok, 1979. 108 s.