Liturgie a život : smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení.

Richter, Klemens
Vyd. 2., rozš. Vyšehrad, 2003. 293 s.