Literatura pro mládež a děti - důležitý prostředek socialistické výchovy nových pokolení : [Referát na] 2. sjezdu čs. spisovatelů - duben 1956.

Majerová, Marie
Svaz čs. spisovatelů, 1956. 22, [2] s.