Literatura česká devatenáctého století : od Josefinského obrození až po českou modernu. Díl I, Od Dobrovského k Jungmannově škole básnické.

Vlček, Jaroslav; Hanuš, Josef; Jakubec, Jan; Máchal, Jan
2. vyd., opravené a doplněné. Jan Laichter, 1911. xiii, 922 s.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kniha 19