Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku.

Uhlíř, Zdeněk
Národní knihovna ČR, 1996. 268 s.
Edice: Edice oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze. Miscellanea Monographica ; 5