Literární pozůstalost Dr. Aloise Pražáka 1820-1900 : korespondence z let 1842-1900 : katalog : G 60.

Wurmová, Milada; Urbánková-Hrubá, Libuše
Státní archiv v Brně, 1956. 260 s.
Edice: Inventáře a katalogy Státního archivu v Brně ; Sv. 8