Listy z môjho mlyna.

Daudet, Alphonse
Vydanie prvé. Tranoscius, 1946. 190-[I] s.
Edice: Tvorba Tranoscia ; Sv. 56