Listy Husovy.

Hus, Jan; ed. Mareš, Bohumil
2. vydání. Tiskařské a vydavatelské družstvo Samostatnost, 1901. xx, 282 s.