Listy a řád vojenský Jana Žižky.

Žižka z Trocnova, Jan
Miloš D. Zelenka, 1936. [33] l