Lidové hračky a současnost : katalog výstavy.

Hrníčko, Václav; Severin, Karel
Středočeské muzeum v Roztokách, 1981. [15] s.