Lidice.

Merhout, Cyril
3. vyd. Ministerstvo informací, 1945. 28 s. +