Lexikon spoločenského styku.

Tvrdoň, Július; Belička, Ján
1. vyd. Obzor, 1971. 442 s.