Lexikon společenského chování.

Smejkal, Vladimír; Schelová Bachrachová, Hana
4., dopl. a aktualiz. vyd. Grada, 2008. 280 s.