Lexikon půvabu : nezbytná příručka moderní dívky.

Pavličová, Šárka
2., přeprac. vyd., Ve Fragmentu 1. vyd. Fragment, 2007. 212 s.