Léto pod jihoslovanským nebem.

Hansa, Karel
Druhé vydání. nákladem vlastním, 1930. 324 s.