Letnice dvacátého století : druhý vatikánský koncil a české země.

Balík, Stanislav; Hanuš, Jiří
1. vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s., xvi s. obr. příl