Les : Život a význam našich lesů.

Hilitzer, Alfred
Jednota československých matematiků a fysiků, . 197-[III] s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav. Extense vysokých škol pražských. Ř. I ; Sv. 7