Leopold Peřich - texty.

Peřich, Leopold; ed. Šopák, Pavel; ed. Müller, Karel
1. vyd. Slezská univerzita v Opavě, 2007. 784 s.