Lékařský slovník.

Valach, Vladislav; Kábrt, Jan
2. přeprac. a dopl. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1962. xxvi, 526 s.