Lékařský slovník německo-český : L-Z.

Štědroňová, Lydie
2. upr. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . S.: 361-668