Lékařská první pomoc.

Pokorný, Jan
2., dopl. a přeprac. vyd. Galén, 2010. xvii, 474 s.