Lékař duší a zvířat.

Hercíková, Iva
2., upr. vyd. Motto, 2001. 206 s.