Lékař a umění léčit - pohled z druhé strany.

Pekárek, Miroslav; Vokolek, Václav
Pragma, 1998. 160 s.