Legendy starověkého Orientu : mýty, báje, eposy, pověsti a legendy Sumeru-Babylonie, Egypta, Asýrie, Izraele, Arábie, Persie a Indie.

Tomek, Jiří
Vyd. 1. Knižní klub, 2002. 191 s.