Legenda o svatém Borisi a Glebovi.

Vajs, Josef
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSSR, 1988. [25] s.