Ledozem Hauneebu.

Patočka, Karel
Naše vojsko, 2010. 295 s.