Lázně Poděbrady : K 25letému jubileu objevení zřídla Poděbradky.

Optima, . [iv] s. +; [XXVI] l