Lawn tennis.

Pavlousek, Vítězslav; Tvarůžek, Vítězslav
3. přeprac. a rozšíř. vyd. Knapp, . 122 s., 1 l