Lawn tennis.

Pavlousek, Vítězslav
3. přeprac. a rozšíř. vyd. Knapp, 1925. 122 s., 1 l