Lawn tennis.

Pavlousek, Vítězslav
2. přeprac. a rozšíř. vyd. Knapp, 1911. 104, 2 s.