Latinsko-český slovník.

Pražák, Josef Miroslav; Novotný, František
17. vyd., ve Státním pedagogickém nakladatelství 1. SPN, . 8, 743 s.