Latinsko-český slovník : L-Z.

Pražák, Josef Miroslav; Novotný, František; Sedláček, Josef
17. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s.