Latinsko-český slovník.

Kábrt, Jan; ed. Kucharský, Pavel; ed. Vránek, Čestmír
2., doplněné vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 483, [1] s.
Edice: Střední slovníky jednostranné