Latinsko-český slovník, A-K.

Pražák, Josef Miroslav; Sedláček, Josef; Novotný, František
[Vyd. 17., Ve Státním pedagogickém nakladatelství 1.]. Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743 s.