Latinsko-český slovník.

ed. Kucharský, Pavel; ed. Vránek, Čestmír
2. dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 483 s.
Edice: Střední slovníky jednostranné