Latinské diagnózy v patológii a súdnom lekárstve (s úvodom o histórii pitiev) : učebné texty pre celoživotné vzdělávanie patológov a súdnych lekárov.

Bujalková, Mária; Adamicová, Katarína; Novomeský, František
Osveta, 2016. 100 stran