Latinská mluvnice pro střední školy. Díl první.

Jiráni, Otakar; Ryba, Bohumil
Jednota českých filologů, 1934. 113 s.