Latinská mluvnice.

Kořínek, Josef
4., opr. vyd. Nákladem knihkupectví I.L. Kobra, 1884. vi, 413 s.