Latinská maturitní čítanka. Díl I, Text.

Ohnesorg, Karel
2., přeprac. vyd. Československá grafická Unie, 1938. 314 s.