Latina pro posluchače filozofické fakulty.

Bartoněk, Antonín
2. dotisk 7. vyd. vl.nákl, 1993. 328 s.