Latina jako mezinárodní jazyk.

Barandovská-Frank, Věra K
Vyd. 1. Kava-Pech, 1995. 84 s.